Jan Jörissen overleden

Hierbij brengen wij jullie op de hoogte van het droevige nieuws dat onze penningmeester en mede oprichter Jan Jörissen op 87 jarige leeftijd is overleden. Na een kort ziekbed is Jan op 7 februari 2021 vredig ingeslapen. De tekst op het bijgevoegde rouwkaartje zegt alles: ¨De luitenant is naar de klote, maar wat hebben we van hem genoten¨. Dit geldt niet alleen voor de familie maar zeker ook voor alle (vlieg)vissers die Jan gekend hebben. We zullen Jan heel erg gaan missen en vooral zijn uitbundige lach, zijn vriendschap, zijn strenge blik, zijn terechtwijzingen maar ook: ¨Jong, doog mich mèr eine bol¨ tijdens onze maandelijkse contactavonden. Jan, ´t geit dich good en doog de groete aan al oos vrunj dies dich noe weer maogs zeen en in ´t biezonjer aan Hoebair, Karl, Wiel en Wil.  Namens het bestuur van de VVVL, Loe Hameleers...

ZELF DUBBING MAKEN

Op onze contactavond van vrijdag 29 november liet Loe ons zien hoe je op een simpele manier zelf dubbing kunt maken in de meest fantastische kleuren. Benodigdheden: diverse kleuren wol, icedubbing  genaamd Angelina (van de webshop www.Hawar.nl) en een paar hondentrimborstels! Het resultaat was ronduit verbazingwekkend! Bedankt Loe voor deze inspirerende demonstratie!        ...

Visdag Heioord

Op zaterdag 16 november hadden we een visdag met de club op de vijvers van Heioord te Neeritter. De weergoden waren ons goed gezind en bovendien hadden we het geluk dat de grootste vijver exclusief voor ons gereserveerd was! Zodoende hadden we alle ruimte en werd het een geslaagde dag, waarbij iedereen z’n visjes ving. Er was echter iemand die liefst 16 forellen wist te verschalken, en daarmee “winnaar” werd van deze dag. Dat was Roel Engelke. Proficiat!...

VISDAG HEIOORD NEERITTER

Op zaterdag 16 november gaan we vissen op de visvijvers van Heioord te Neeritter! Hier kunnen wij vissen op de grote vijver (vijver 9). Er kunnen in totaal zo’n 34 mensen op deze vijver vissen, dus we zullen wel niet alleen zijn. In tegenstelling tot bij Gammarus, mogen de gevangen vissen hier wél meegenomen worden! Wel moet je je aan de volgende regels en aanbevelingen houden: Visreglement Heioord · Vissen met “spinner”, “driehaak” en levend aas is verboden. · Het is ten strengste verboden om te voeren. · Gelieve geen forellen schoon te maken rond de vijvers. Gebruik hiervoor de aanwezige voorziening. · Het scheppen van niet gevangen forellen is niet toegestaan. Het is verboden om op andere vijvers te vissen dan waarvoor men betaald heeft. · Gelieve de omgeving schoon te houden. Gooi uw afval in de daarvoor bestemde afvalbakken. · De directie neemt geen enkele aansprakelijkheid voor: · verlies, beschadiging of diefstal van goederen, · ongevallen of enig lichamelijk letsel. Aanbevelingen · Schep de gehaakte vis met een schepnet. Dat voorkomt missers. · Dood de gevangen forel vóórdat u deze onthaakt. · Bewaar de gevangen forel in een koelbox (niet in een leefnet). · Gooi uw oude vislijnen altijd in de vuilnisbak. · Houd uw visstek schoon.   Het programma voor 16 november ziet er als volgt uit: Rond half 10 verzamelen op de parkeerplaats van Heioord. Het adres is: Rutjensstraat 6, 6015 RE Neeritter (NL) We kunnen vissen van 10.00 uur tot 16.00 uur. Rond 13.00 uur lunch. Na afloop nog even nakletsen in het café. Voor diegene, die de meeste forellen gevangen heeft, is er nog een leuk presentje! We hopen op een mooie visdag!    ...

BELANGRIJK BERICHT!!!

Beste vliegvisvrienden.   Door onverhoopte omstandigheden zijn de data van onze resterende contactavond en feestavond gewijzigd. Deze vinden nu (voor 2018) niet op vrijdag maar op donderdag plaats. De nieuwe data zijn dus: Contactavond donderdag 29 november 2018 en de feestavond donderdag 13 december. Voor 2019 zijn we weer gewoon onze vaste vrijdagen ingepland.   Aan diegenen die afgelopen vrijdag onverrichterzake huiswaarts hebben moeten keren bied ik mijn oprechte verontschuldigingen hiervoor aan. Normaal stuur ik de uitnodiging ook ter kennisgeving aan Tommy en dat heb ik helaas deze keer vergeten.   Met vriendelijke groeten, Lou...

CONTACTAVOND 25 MEI

Beste vliegvisvriend,   Op vrijdag 25 mei  aanstaande is onze vijfde contactavond van dit jaar in Zalencentrum Kerensheide. We beginnen deze avond zoals gewoonlijk om 20.00uur. Uiteraard ben je van harte uitgenodigd. Het thema van deze avond is het binden van vliegen voor het vissen op roofblei. Het seizoen voor roofblei, snoek etc. gaat namelijk zaterdag 26 mei weer open. We mogen dan weer vissen met vliegen groter dan 2,5cm.   Tevens kan er dan weer gezellig bijgepraat worden.   Laten we er weer een gezellige avond van maken en tot volgende week vrijdag,   Met vriendelijke groet,   Lou Piette...

« Older Entries