AANVULLENDE MEDEDELINGEN FEESTAVOND

Zoals beloofd hier nog wat aanvullende informatie over de feestavond! Als “entreebewijs” dien je een Trumpfly mee te brengen. Waaraan denk je bij Trump en een vlieg? Laat je fantasie de vrije loop! Er wordt een boerenbuffet geserveerd. Voor de tombola hebben we liefst 80 prijzen! Ook nog even goed om te weten: de contributie voor 2018 blijft €55,-. Je kunt dit bedrag overmaken op onze bankrekening:  NL78ABNA 0453470858 Tot 15...

IN MEMORIAM

    Op zondagavond 2 april bereikte ons het droevige, niet te bevatten bericht dat Will Ridderbeks die middag plotseling was overleden, tijdens de uitoefening van zijn beroep. Will was een markant figuur binnen onze vereniging, lid vanaf het prille begin en steeds zeer betrokken bij het wel en wee van de VVVL. Diverse jaren heeft hij in het bestuur van onze vereniging gezeten als secretaris. Die taak vervulde hij op de voor hem kenmerkende wijze: nauwgezet, maar met een flinke dosis humor. Legendarisch waren zijn uitnodigingen en secretariële verslagen op de jaarvergaderingen. Hij was ook een trouw bezoeker van onze contactavonden. Zelfs als hij dienst had in zijn dierenartspraktijk probeerde hij toch aanwezig te zijn, ook als dat betekende dat hij pas later kon aanschuiven of al weer snel moest vertrekken wegens een oproep. Wij kunnen het nog niet beseffen dat Will er niet meer is. We zullen hem ten zeerste missen. Adieu...

Poldersnoek

Leuk kort filmpje over vliegvissen op poldersnoek.   http://globalflyfisher.com/video/polder-action

Nieuw jaarprogramma staat online!

Onder het kopje “Jaaragenda 2017” bovenaan de website vind je het nieuwe jaarprogramma voor 2017! Noteer deze data alvast in je agenda.

Beekprikken

  Op 9 mei stapte onze secretaris Lou Piette de Geul in bij Bunde, toen hij een meter uit de kant iets zag dat leek op een groepje kleine, wriemelende palingen. Bij nader inzien bleek het echter te gaan om paaiende beekprikken! Lou had gelukkig zijn camera bij zich en kon het zeldzame tafereel vastleggen. (https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=Lh1v3Sui0Ys  ) BEKIJK HET FILMPJE!!!  Het schijnt dat er op slechts 8 plaatsen in Nederland paaiende beekprikken zijn waargenomen! Inmiddels heeft hij contact gehad met het RAVON (Reptielen, Amfibieën, Vissen Onderzoek Nederland), en met dhr. Arnzt, raadslid van de gemeente Meerssen en tevens lid van het Waterschap. Hij heeft er ook nog eens op gewezen dat sportvissers naast het uitoefenen van hun hobby vaak “milieucontroleurs” zijn. Bedankt Lou voor deze interessante bijdrage!...

OPROEP

Beste vliegvisvrienden, Vanuit Sportvisserij Limburg is een projectgroep Grensmaas Gezond ingesteld met als opdracht de visstand van de Grensmaas te verbeteren. Aandachtspunten zijn de lage afvoer, sterk wisselende waterstanden, de negatieve invloed van de drempels en de 4e sluis bij Ternaaien. Er zijn en worden gesprekken gehouden met alle betrokkenen bij het Grensmaasproject van het Consortium Grensmaas en de toekomstige terreinbeheerders. Tevens met Belgische partijen. Een van onze actiepunten is het maken van een inventarisatie van de paaiplaatsen van kopvoorn en barbeel om de invloed van het Grensmaasproject hierop te kunnen beoordelen. Wij verzoeken vliegvissers, die regelmatig vissen in de Grensmaas deze paaiplaatsen met liefst een duidelijke plaatsbepaling aan ons te melden. Deze worden uiteraard niet verder bekend gemaakt. Zo helpen jullie ons om met onderbouwde motieven verbetering van de huidige situatie na te streven. Gegevens kunnen gemaild worden naar mijn mailadres: t.belgers@home.nl Ter informatie: SVN, SVL, VVM en de VBC Roerdal hebben opnieuw een rechtzaak aangespannen tegen de nieuwe vergunningverlening door RWS voor een wkc bij Borgharen. Hopelijk met het zelfde positieve resultaat als in 2012.De datum van de zitting is nog niet bekend Bij voorbaat hartelijke dank, en met vriendelijke groet, Thijs Belgers, tel...

« Older Entries