CONTACTAVOND 29 SEPTEMBER

Beste vliegvisvriend,   Op vrijdag 29 september is onze zevende contactavond van dit jaar in Zalencentrum Kerensheide. We beginnen deze avond zoals gewoonlijk om 20.00uur. Uiteraard ben je ook nu weer van harte uitgenodigd. Het thema van deze avond was het vrij binden en vakantiebelevenissen. Het vrij binden is echter vervallen. In plaats daarvan zal onze voorzitter, Loe Hameleers een programma presenteren betreffende het vissen op artic char in Groenland. Tevens kan er natuurlijk ook nu weer gezellig bijgepraat worden. Laten we er weer een gezellige avond van maken en tot vrijdag 29 september. Met vriendelijke groet, Lou Piette...

CONTACTAVOND VRIJDAG 26 FEBRUARI

Beste vliegvisvriend. Aanstaande vrijdag 26 februari is onze tweede contactavond van dit jaar in Zalencentrum Kerensheide. Deze avond begint zoals gewoonlijk om 20.00uur en uiteraard ben je van harte uitgenodigd. In afwijking van het programma gaan wij geen zeeforelvliegen voor Denemarken en nimfen voor de Eifel binden maar tube-flies. Onze leden Frans Pepels, Frans Burhenne en Jacq Hebben gaan voor ons de geheimen van het binden van – en het vissen met Tube- Flies uit de doeken doen. Tevens kan er dan natuurlijk ook weer gezellig bijgepraat worden. Laten we er weer een gezellige avond van maken en tot aanstaande...

Contactavond vrijdag 26 juni

  Beste leden, vrijdag 26 juni is onze volgende contactavond. Deze avond gaan we vlagzalmvliegen binden, maar natuurlijk kunnen jullie deze avond ook weer genieten van “hollandse nieuwe” en “huidvleisj”! Laat de secretaris even weten of je komt, dit in verband met het bestellen van de...

Contactavond 29 mei

Beste vliegvisvriend,   Op vrijdag 29 mei aanstaande is onze vijfde contactavond van dit jaar in Zalencentrum Kerensheide. We beginnen deze avond zoals gewoonlijk om 20.00uur. Uiteraard ben je van harte uitgenodigd. Het thema van deze avond is het binden van vliegen voor roofblei en het binden van meivliegen voor de Eifel etc. Tevens kan er dan natuurlijk ook weer gezellig bijgepraat worden. De voorzitter Loe Hameleers is verhinderd wegens vakantie en Jan Simons neemt deze avond de honneurs waar.   Jan Simons zal vliegen voor de roofblei binden en Lou Piette zal meivliegen binden. Roofbleivlieg: Voor het binden van de vliegen voor de roofblei zijn zonkerstrips (wit,  tan-kleurig en lichtgroen) en langstelige haken #6 aan te bevelen.   Verdere benodigdheden zijn witte foam (2 a 3mm dik) en tevens witte maraboe.   Meivlieg: Voor het binden van de meivlieg (Ephemera danica/vulgata, Green drake) uit het boek wondervliegen van Leo Janssen, zijn de volgende materialen aan te bevelen: Haakmaat: #10 Staart: 3 lange staartfibers uit een fazantenstaartveer. Lijfje: Lichtgele dubbing, gedubd op een olijfgroene binddraad. Rib: 3 getwiste patrijsfibers. Vleugel: Eendenkontveer. Hackle: Patrijzenveertje. NB: Verder hebben wij nog een extra activiteit ingepland voor zaterdag 13 juni. Het betreft het vissen op roofblei in de grensmaas. Opgave deelname op 29 mei. Aanvang 09.00 uur en verzamelen bij de brug te Maaseik.     Laten we er weer een gezellige avond van maken en tot volgende week vrijdag,     Met vriendelijke groet,   Lou Piette...

BWO-imitatie

In dit filmpje zie je een aparte manier om een cdc-vleugeltje in te binden. Kun je op alle duns toepassen! Klik op bijgaande link voor het filmpje: BWO

JAARVERGADERING 27 MAART 2015

Geacht lid,   Hierbij nodig ik u uit voor onze jaarvergadering op vrijdag 27 maart 2015 om 20.15 uur in ons verenigingslokaal Zalencentrum Kerensheide.   De agenda voor de jaarvergadering ziet er als volgt uit:   1        Opening en mededelingen door de voorzitter 2        Samenstelling Bestuur. (Vacature voor bestuurslid door vertrek van Dhr. Goran Hot) 3        Verslag jaarvergadering 2014 4        Secretarieel jaarverslag 2014 5        Financieel jaarverslag 2014 6        Verslag kascontrolecommissie 7        Benoeming nieuwe leden kascommissie 8        Vaststellen begroting 2015 9        Vaststellen contributie 10     Rondvraag 11     Sluiting   Bij de volgende agenda punten zijn de aangegeven opmerkingen aan de orde: Punt 2; Officiële benoeming secretaris, website beheerder en 1 openstaande kandidatuur voor het bestuur. De punten 3 en 4; Deze zullen door de secretaris worden voorgelezen. Punt 5; De overzichten worden aan het begin van de vergadering uitgereikt. Punt 6; De kascontrole commissie 2014 bestaat uit Eddy Hermans en  Harry Hermans en als reservelid Gerard den Ouden.   Na afloop van de vergadering wordt een tombola gehouden met mooie prijzen. Elk aanwezig lid krijgt 2 loten gratis en kan loten bijkopen voor € 0,50 per stuk met een maximum van 15 loten.     Met vriendelijke groeten,   Lou Piette, Interim Secretaris...

« Older Entries Next Entries »