VISDAG BIJ GAMMARUS

  Op zaterdag 4 november 2017 zijn de leden van de VVVL weer uitgenodigd voor een vriendschappelijke wedstrijd bij VVK Gammarus in Zolder. Dit treffen staat weer in het teken van `Limburgse gezelligheid` en elkaar leren kennen. Voor die deelnemers die de vorige keer niet hebben kunnen deelnemen nog enige wetenswaardigheden. Gammarus beschikt over een eigen vijver die (behalve in de zomer) heel goed geschikt is om forel in uit te zetten. Deze dag begint met een gezamenlijk ontbijt (spek en ei) waarna er een aantal uren gevist zal worden. Dan is er uiteraard een middagmaal (Friet met zuurvlees) en omstreeks 16.30uur eindigt de wedstrijd. Er zal gevist worden in koppels en voor de winnaars zorgen wij voor leuke prijzen! Reservoirvliegen doen het goed op de vijver (Buzzers, Shuttle Cock, Bibio, Nymph, etc.) maar vooral kleine streamertjes zijn de echte `vangers`. We vissen vanaf de kant, dus laarzen zijn voldoende, een waadpak is niet nodig. Afhankelijk van de wind is een 5/6 hengel en/of een 7/8 hengel een goede keuze. Wil je aan deze visdag deelnemen geef dit dan even via email door aan de secretaris:  loupiette@ziggo.nl  (Tel: 0433624195 of 0636524518). De kosten bedragen € 30,00 per persoon inclusief maaltijden. De vereniging draagt € 15,00 bij, dus je eigen bijdrage is € 15,00. Voor niet-leden bedragen de kosten € 30,00.  Deze dien je over te maken op onderstaand bankrekeningnummer. Betalingen via  Rekeningnummer VVVL: NL78ABNA 0453470858. Onder vermelding Visdag Gammarus november 2017. Emailadres van onze penningmeester Dhr. Jan Jörissen is janjorissen@ziggo.nl Let wel: Omdat wij dit geld afdragen aan Gammarus voor de inkoop van o.a. het eten kan bij een eventuele verhindering geen restitutie plaatsvinden.  Iedereen mag op eigen gelegenheid gaan, voor de carpoolers verzamelen we ons om 07.30uur bij het Trefcentrum in Stein. We zullen dit als bestuur, indien gewenst,  coördineren. Het adres van de vijver is: Vrunstraat 155, 3550 Zolder E314 Richting...

CONTACTAVOND 29 SEPTEMBER

Beste vliegvisvriend,   Op vrijdag 29 september is onze zevende contactavond van dit jaar in Zalencentrum Kerensheide. We beginnen deze avond zoals gewoonlijk om 20.00uur. Uiteraard ben je ook nu weer van harte uitgenodigd. Het thema van deze avond was het vrij binden en vakantiebelevenissen. Het vrij binden is echter vervallen. In plaats daarvan zal onze voorzitter, Loe Hameleers een programma presenteren betreffende het vissen op artic char in Groenland. Tevens kan er natuurlijk ook nu weer gezellig bijgepraat worden. Laten we er weer een gezellige avond van maken en tot vrijdag 29 september. Met vriendelijke groet, Lou Piette...

IN MEMORIAM

    Op zondagavond 2 april bereikte ons het droevige, niet te bevatten bericht dat Will Ridderbeks die middag plotseling was overleden, tijdens de uitoefening van zijn beroep. Will was een markant figuur binnen onze vereniging, lid vanaf het prille begin en steeds zeer betrokken bij het wel en wee van de VVVL. Diverse jaren heeft hij in het bestuur van onze vereniging gezeten als secretaris. Die taak vervulde hij op de voor hem kenmerkende wijze: nauwgezet, maar met een flinke dosis humor. Legendarisch waren zijn uitnodigingen en secretariële verslagen op de jaarvergaderingen. Hij was ook een trouw bezoeker van onze contactavonden. Zelfs als hij dienst had in zijn dierenartspraktijk probeerde hij toch aanwezig te zijn, ook als dat betekende dat hij pas later kon aanschuiven of al weer snel moest vertrekken wegens een oproep. Wij kunnen het nog niet beseffen dat Will er niet meer is. We zullen hem ten zeerste missen. Adieu...

Nieuw jaarprogramma staat online!

Onder het kopje “Jaaragenda 2017” bovenaan de website vind je het nieuwe jaarprogramma voor 2017! Noteer deze data alvast in je agenda.

Beekprikken

  Op 9 mei stapte onze secretaris Lou Piette de Geul in bij Bunde, toen hij een meter uit de kant iets zag dat leek op een groepje kleine, wriemelende palingen. Bij nader inzien bleek het echter te gaan om paaiende beekprikken! Lou had gelukkig zijn camera bij zich en kon het zeldzame tafereel vastleggen. (https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=Lh1v3Sui0Ys  ) BEKIJK HET FILMPJE!!!  Het schijnt dat er op slechts 8 plaatsen in Nederland paaiende beekprikken zijn waargenomen! Inmiddels heeft hij contact gehad met het RAVON (Reptielen, Amfibieën, Vissen Onderzoek Nederland), en met dhr. Arnzt, raadslid van de gemeente Meerssen en tevens lid van het Waterschap. Hij heeft er ook nog eens op gewezen dat sportvissers naast het uitoefenen van hun hobby vaak “milieucontroleurs” zijn. Bedankt Lou voor deze interessante bijdrage!...

« Older Entries Next Entries »