CONTACTAVOND 29 JUNI

Beste vliegvisvriend,   Op vrijdag 29 juni is onze zesde contactavond van dit jaar gepland. Volgens traditie staat het eten van maatjes en huidsvleisch tijdens deze contact avond natuurlijk ook weer op het programma. Vandaar bij dezen het verzoek om bij mij aan te geven, per email of telefonisch, of je deze avond aanwezig kunt zijn.  Dit in verband met het aanschaffen van de benodigdheden.   De definitieve uitnodiging voor deze avond volgt nog.   Bij voorbaat dank.   Met vriendelijke groet,   Lou Piette Secretaris. loupiette@ziggo.nl Tel 043-3624195....

CONTACTAVOND 25 MEI

Beste vliegvisvriend,   Op vrijdag 25 mei  aanstaande is onze vijfde contactavond van dit jaar in Zalencentrum Kerensheide. We beginnen deze avond zoals gewoonlijk om 20.00uur. Uiteraard ben je van harte uitgenodigd. Het thema van deze avond is het binden van vliegen voor het vissen op roofblei. Het seizoen voor roofblei, snoek etc. gaat namelijk zaterdag 26 mei weer open. We mogen dan weer vissen met vliegen groter dan 2,5cm.   Tevens kan er dan weer gezellig bijgepraat worden.   Laten we er weer een gezellige avond van maken en tot volgende week vrijdag,   Met vriendelijke groet,   Lou Piette...

CONTACTAVOND 27 APRIL

Beste vliegvisvriend,   Op vrijdag 27 april is onze vierde contactavond van dit jaar in Zalencentrum Kerensheide. We beginnen deze avond zoals gewoonlijk om 20.00uur. Uiteraard ben je van harte uitgenodigd. Het thema van deze avond is het binden van meivliegen. Het seizoen is alweer in volle gang en diverse leden hebben al een lijntje gestrekt en ook nog mooie drills mogen ervaren. Er is, onder andere een groepje van 5 personen naar Denemarken geweest. Er zijn leden die alweer op het Bergerven gevist hebben en in de Eifel. Dus er kan genoeg bijgepraat worden.   Laten we er weer een gezellige avond van maken en tot volgende week vrijdag,   Met vriendelijke groet,   Lou Piette Secretaris.   Ikzelf kan helaas deze avond niet aanwezig zijn en meld mij dus bij deze af voor deze...

FLY FAIR 2018

Beste Sportvisser,   Hij komt er weer aan: de Moeder der Vliegvis Beurzen, de Enige Echte. De Fly Fair dus. Tijdens het weekend van 21 en 22 april 2018 heten we u en alle sport- en vliegvissers uit Europa van harte welkom bij de visvijvers van de Berenkuil in Putten.   Voor wie tijdens deze Fair wil leren vliegvissen (en nog veel meer) is dit een uitgelezen kans. Want de Fly Fair biedt u in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Vliegvissers en vliegvisvereniging de Kingfisher een gratis cursus aan.   GRATIS LEREN VLIEGVISSEN OP DE FLY FAIR   Vliegvissen is een bijzondere manier van vissen. Dat hoeven we u als sportvisser natuurlijk niet uit te leggen. Maar is het u weleens opgevallen dat sommige mensen in uw omgeving zeggen dat ze voor vissen te weinig geduld hebben? En dat vliegvissen hen veel te moeilijk lijkt?   Natuurlijk valt het niet mee om het vliegvissen in uw eentje onder de knie te krijgen. Maar daar hebben we wat op gevonden. Op de Fly Fair kunnen niet-vliegvissers een gratis spoedcursus vliegvissen volgen. Die cursus geven we in samenwerking met vliegvisclub The Kingfisher uit Kampen.   Wat mag u als aspirant-vliegvisser van deze cursus verwachten? U krijgt instructie in 3 blokken van 1 uur: vliegbinden, vliegwerpen, vliegvissen. Werpen en vissen gaat u met de Casting Four. Dit team van The Kingfisher bestaat uit zeer ervaren vliegvissers die al jaren workshops geven. Heel aardige en relaxte lui bij wie het plezier voorop staat. En het wordt leuk! Want als u een blok doorlopen heeft, ontvangt u een stempel op uw ‘Ik heb leren vliegvissen!-stempelkaart’. Vliegbinden gaat u stap-voor-stap met The Kingfisher-bindcommissie: een droge vlieg en een nimf. Want die heeft u nodig om straks te kunnen vissen. En dan gaat u onder leiding van de mannen van The Kingfisher met de zelfgebonden vliegen...

JAARVERGADERING 30 MAART 2018

Geacht lid,   Hierbij nodig ik u uit voor onze jaarvergadering op vrijdag  30 maart 2018 om 20.00 uur in ons verenigingslokaal Zalencentrum Kerensheide.   De agenda voor de jaarvergadering ziet er als volgt uit:   Opening en mededelingen door de voorzitter. Samenstelling Bestuur. Aftredend zijn de heren Jan Simons en Lou  Piette. Zij stellen zich weer herkiesbaar. Kandidaat bestuursleden kunnen zich per email aanmelden bij de secretaris voor woensdag 28 maart. Verslag jaarvergadering 2017. Secretarieel jaarverslag 2017. Financieel jaarverslag 2017. Verslag kascontrolecommissie. Benoeming nieuwe leden kascommissie. Vaststellen begroting 2018. Vaststellen contributie.   Bij de volgende agenda punten zijn de aangegeven opmerkingen aan de orde: Punt 2; Het bestuur bestaat nu uit vier leden en dit zal ook voor de toekomst gelden. De punten 3 en 4; Deze zullen door de secretaris worden voorgelezen. Punt 5; De overzichten worden aan het begin van de vergadering uitgereikt. Punt 6; De kascontrole commissie 2017 bestaat uit de heren Leon Cauberg en Jacq Hebben en als reserve leden Peter van Riet en Gerard den Ouden. (Gerard den Ouden heeft inmiddels zijn lidmaatschap bij de VVVL opgezegd).   Na afloop van de vergadering wordt een tombola gehouden met mooie prijzen. Prijzen per lot €...

« Older Entries