TE KOOP

  Ik heb een nieuwe rubriek aan de website toegevoegd: TE KOOP. Iedereen die iets wil verkopen, kan zijn spullen hier aanbieden. Stuur me een mailtje, liefst met enkele foto’s, een beschrijving van het te verkopen item en het bedrag dat je ervoor wil hebben. Mail naar: caube024@planet.nl Ik zorg dan dat de spullen op de website gezet worden.   Ik zal zelf het goede voorbeeld geven: TE KOOP Uitschuifbare hengelkoker van het merk K.I.S. Slechts één keer gebruikt. Maten: uitschuifbaar van 125 – 200 cm. Binnenmaten koker: 14 x 14 cm. Hier passen zeker 6 (vliegen-)hengels in! Inclusief draagriem en 2 originele sloten.. Vraagprijs :  € 50, VERKOCHT!  ...

OVERZICHT CONTACTAVONDEN 2019

Beste vliegvisvriend. Bij dezen het overzicht van de contactavonden VVVL 2019. Deze data zijn ook al bij het zalencentrum ingepland. CONTACTAVONDEN VVVL 2019 Contactavonden: Deze vinden plaats op de laatste vrijdag van elke maand in de bovenste zaal (zaal 2), met uitzondering van juli en augustus in verband met de vakantieperiode.  De feestavond vindt op 13 december plaats. Datum: Thema: Vrijdag 25 januari.                 Het binden van streamers voor het vissen op snoek. Vrijdag 22 februari.               Het binden van zeeforelvliegen voor Denemarken en het binden van nimfen voor de Eifel etc. Vrijdag 29 maart.                   Jaarvergadering. Vrijdag 26 april.                     Het binden van meivliegen. Vrijdag 31 mei.                      Het binden van vliegen voor het vissen op roofblei. Vrijdag 28 juni.                      Het binden van vlagzalmvliegen. Tevens volgens traditie maatjes en huidsvleisch. Vrijdag 27 september.           Vakantiebelevenissen en vrij binden. Vrijdag 25 oktober.               Het binden van snoek streamers. Vrijdag 29 november.            Vrije bindavond, het binden van je eigen favoriete vliegen. Vrijdag 13 december.            Feestavond.   Met vriendelijke groet. Lou...

CONTACTAVOND DONDERDAG 29 NOVEMBER

Beste vliegvisvriend. Donderdag 29 november, aanvang 20.00 uur, vind onze negende contactavond van dit jaar plaats. Het thema van deze avond is een lezing betreffende de problematiek rondom de ontgrinding van de Grensmaas. Onze gast van deze avond, Thijs Belgers verzorgt deze lezing met beelden en uitleg. Je bent van harte welkom. De feestdagen komen er aan en dus wordt het weer tijd voor gezelligheid en ontspanning op onze traditionele feestavond. Op donderdag 13 december 2018 vanaf 19.00 uur zijn jullie van harte welkom in het Zalencentrum Kerensheide te Stein. Als entree bewijs vragen wij jullie een vlieg te binden, namelijk:” The No Nonsens fly “. Een kunstvlieg gebonden  met zo weinig mogelijk bindmateriaal. Denk aan een one hackle fly of iets dergelijks. Laat je inspireren en maak een mooie creatie. We hopen dat deze avond, dank zij jullie aanwezigheid en inbreng wederom een succes gaat worden. Er is een tombola met schitterende prijzen, een Quiz en natuurlijk een heerlijk uitgebreid luxe buffet. Meld je aan bij Jan Jörissen. ( janjorissen@ziggo.nl )  of Lou Piette.( loupiette@ziggo.nl) De eigen bijdrage bedraagt dit keer € 15,00. Over te maken op rekeningnummer NL78ABNA 0453470858. De overige kosten betaalt de vereniging. Drinken is echter, zoals altijd, op eigen rekening. Het jaar loopt weer ten einde en ook de nieuwe contributie moet weer betaald worden. De contributie voor 2019 bedraagt € 55,00 en kan overgemaakt worden op ons rekeningnummer NL78ABNA 0453470858. Dus tot 29 november en/of 13 december. Met vriendelijke groet, Lou...

BELANGRIJK BERICHT!!!

Beste vliegvisvrienden.   Door onverhoopte omstandigheden zijn de data van onze resterende contactavond en feestavond gewijzigd. Deze vinden nu (voor 2018) niet op vrijdag maar op donderdag plaats. De nieuwe data zijn dus: Contactavond donderdag 29 november 2018 en de feestavond donderdag 13 december. Voor 2019 zijn we weer gewoon onze vaste vrijdagen ingepland.   Aan diegenen die afgelopen vrijdag onverrichterzake huiswaarts hebben moeten keren bied ik mijn oprechte verontschuldigingen hiervoor aan. Normaal stuur ik de uitnodiging ook ter kennisgeving aan Tommy en dat heb ik helaas deze keer vergeten.   Met vriendelijke groeten, Lou...

CONTACTAVOND 26 OKTOBER

Beste vliegvisvriend,   Op vrijdag 26 oktober vindt alweer onze achtste contactavond van dit jaar plaats. Het thema van deze avond is het binden van snoek streamers. De ”koude” maanden zijn in aantocht en het vissen op snoek met streamers gaat dan ook makkelijker, doordat de waterplanten veelal verdwenen zijn. Verder kan er natuurlijk ook weer gezellig bijgepraat worden. Voor onze contactavond van 30 november, hebben wij Thijs Belgers bereid gevonden om een lezing te houden over de problematiek rondom het ontgrinden van de Grensmaas. Verder hebben wij contact gehad met Ludo van Hove van Gammarus betreffende onze jaarlijkse visdag op hun vijver in België. Voor diegene die nog niet op de hoogte zijn, de visdag kan helaas geen doorgang vinden in verband met het feit dat men geen uitbater meer heeft van de kantine etc. Zodra meer bekend is laat Ludo iets weten, maar dit jaar worden op Gammarus geen visdagen meer georganiseerd.   Laten we er weer een gezellige avond van maken en tot volgende week vrijdag,   Met vriendelijke groet,   Lou Piette...

« Older Entries