Jan Jörissen overleden

Hierbij brengen wij jullie op de hoogte van het droevige nieuws dat onze penningmeester en mede oprichter Jan Jörissen op 87 jarige leeftijd is overleden. Na een kort ziekbed is Jan op 7 februari 2021 vredig ingeslapen. De tekst op het bijgevoegde rouwkaartje zegt alles: ¨De luitenant is naar de klote, maar wat hebben we van hem genoten¨. Dit geldt niet alleen voor de familie maar zeker ook voor alle (vlieg)vissers die Jan gekend hebben. We zullen Jan heel erg gaan missen en vooral zijn uitbundige lach, zijn vriendschap, zijn strenge blik, zijn terechtwijzingen maar ook:
¨Jong, doog mich mèr eine bol¨ tijdens onze maandelijkse contactavonden.

Jan, ´t geit dich good en doog de groete aan al oos vrunj dies dich noe weer maogs zeen en in ´t biezonjer aan Hoebair, Karl, Wiel en Wil. 

Namens het bestuur van de VVVL,

Loe Hameleers
Voorzitter

Laat een bericht achter