OVERZICHT CONTACTAVONDEN 2019

Beste vliegvisvriend.

Bij dezen het overzicht van de contactavonden VVVL 2019. Deze data zijn ook al bij het zalencentrum ingepland.

CONTACTAVONDEN VVVL 2019

Contactavonden: Deze vinden plaats op de laatste vrijdag van elke maand in de bovenste zaal (zaal 2), met uitzondering van juli en augustus in verband met de vakantieperiode.  De feestavond vindt op 13 december plaats.

Datum: Thema:

Vrijdag 25 januari.                 Het binden van streamers voor het vissen op snoek.

Vrijdag 22 februari.               Het binden van zeeforelvliegen voor Denemarken en het binden van nimfen voor de Eifel etc.

Vrijdag 29 maart.                   Jaarvergadering.

Vrijdag 26 april.                     Het binden van meivliegen.

Vrijdag 31 mei.                      Het binden van vliegen voor het vissen op roofblei.

Vrijdag 28 juni.                      Het binden van vlagzalmvliegen. Tevens volgens traditie maatjes en huidsvleisch.

Vrijdag 27 september.           Vakantiebelevenissen en vrij binden.

Vrijdag 25 oktober.               Het binden van snoek streamers.

Vrijdag 29 november.            Vrije bindavond, het binden van je eigen favoriete vliegen.

Vrijdag 13 december.            Feestavond.

 

Met vriendelijke groet.

Lou Piette

Laat een bericht achter