IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

 

 

Op zondagavond 2 april bereikte ons het droevige, niet te bevatten bericht dat Will Ridderbeks die middag plotseling was overleden, tijdens de uitoefening van zijn beroep.

Will was een markant figuur binnen onze vereniging, lid vanaf het prille begin en steeds zeer betrokken bij het wel en wee van de VVVL.

Diverse jaren heeft hij in het bestuur van onze vereniging gezeten als secretaris. Die taak vervulde hij op de voor hem kenmerkende wijze: nauwgezet, maar met een flinke dosis humor.

Legendarisch waren zijn uitnodigingen en secretariële verslagen op de jaarvergaderingen.

Hij was ook een trouw bezoeker van onze contactavonden. Zelfs als hij dienst had in zijn dierenartspraktijk probeerde hij toch aanwezig te zijn, ook als dat betekende dat hij pas later kon aanschuiven of al weer snel moest vertrekken wegens een oproep.

Wij kunnen het nog niet beseffen dat Will er niet meer is. We zullen hem ten zeerste missen.

Adieu Will.

Laat een bericht achter