Beekprikken

Beekprikken

 

Op 9 mei stapte onze secretaris Lou Piette de Geul in bij Bunde, toen hij een meter uit de kant iets zag dat leek op een groepje kleine, wriemelende palingen. Bij nader inzien bleek het echter te gaan om paaiende beekprikken! Lou had gelukkig zijn camera bij zich en kon het zeldzame tafereel vastleggen. (https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=Lh1v3Sui0Ys  ) BEKIJK HET FILMPJE!!!

 Het schijnt dat er op slechts 8 plaatsen in Nederland paaiende beekprikken zijn waargenomen!

Inmiddels heeft hij contact gehad met het RAVON (Reptielen, Amfibieën, Vissen Onderzoek Nederland), en met dhr. Arnzt, raadslid van de gemeente Meerssen en tevens lid van het Waterschap.

Hij heeft er ook nog eens op gewezen dat sportvissers naast het uitoefenen van hun hobby vaak “milieucontroleurs” zijn.

Bedankt Lou voor deze interessante bijdrage!

 

Laat een bericht achter