OPROEP

Beste vliegvisvrienden,

Vanuit Sportvisserij Limburg is een projectgroep Grensmaas Gezond ingesteld met als opdracht de visstand van de Grensmaas te verbeteren. Aandachtspunten zijn de lage afvoer, sterk wisselende waterstanden, de negatieve invloed van de drempels en de 4e sluis bij Ternaaien. Er zijn en worden gesprekken gehouden met alle betrokkenen bij het Grensmaasproject van het Consortium Grensmaas en de toekomstige terreinbeheerders. Tevens met Belgische partijen.
Een van onze actiepunten is het maken van een inventarisatie van de paaiplaatsen van kopvoorn en barbeel om de invloed van het Grensmaasproject hierop te kunnen beoordelen. Wij verzoeken vliegvissers, die regelmatig vissen in de Grensmaas deze paaiplaatsen met liefst een duidelijke plaatsbepaling aan ons te melden. Deze worden uiteraard niet verder bekend gemaakt. Zo helpen jullie ons om met onderbouwde motieven verbetering van de huidige situatie na te streven.
Gegevens kunnen gemaild worden naar mijn mailadres: t.belgers@home.nl

Ter informatie: SVN, SVL, VVM en de VBC Roerdal hebben opnieuw een rechtzaak aangespannen tegen de nieuwe vergunningverlening door RWS voor een wkc bij Borgharen. Hopelijk met het zelfde positieve resultaat als in 2012.De datum van de zitting is nog niet bekend

Bij voorbaat hartelijke dank, en met vriendelijke groet,
Thijs Belgers, tel 0630896731

Laat een bericht achter