Verslag contactavond 23 mei 2014

Verslag contactavond 23 mei 2014

De contactavond stond in het teken van de “nieuwe” koers van de vereniging. Na het bedanken van de oude bestuursleden door de voorzitter werd uitleg gegeven over de nieuwe website en de mogelijkheden voor alle leden om iets op de website te plaatsen, te reageren op artikelen etc. Een aantal leden zijn hier inmiddels al mee begonnen! Vervolgens werd de jaaragenda nader toegelicht. De nieuwe koers van de vereniging is: “Meer samen doen!” … en dat blijkt uit de jaaragenda. Frans Pepels werd bereid gevonden om op 28 mei aanstaande werplessen te geven aan de Maas met de dubbelhandige hengel en hiervoor zijn via de website al een aantal aanmeldingen binnen gekomen. Vervolgens geven Jan Simons en Roel Engelke uitleg over de te binden barbeelvliegen voor de vistrip naar de Maas op 27 juni aanstaande. Onderstaand een aantal foto’s van deze gezellige en geslaagde avond.

Vergeet je niet aan te melden voor de contactavond van 27 juni aanstaande! Omdat er Hollandse nieuwe en huidvleisj gekocht moet worden dien je je aan te melden bij de penningmeester!

IMG_0941   IMG_0936  IMG_0947  IMG_0944

 

Laat een bericht achter